Skip to content

95 let soudruha Miloše Jakeše

Praha, 10. srpna čučche 106 (2017) – V sobotu 12. srpna 2017 se dožívá významného životního jubilea 95 let velký přítel Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Miloš Jakeš, aktivní účastník činnosti Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan.

Přední československý politik a stranický činitel soudruh Miloš Jakeš byl od r. 1945 členem Československého svazu mládeže (ČSM) a KSČ, 1949 – 1955 členem předsednictva ÚV ČSM, 1952 – 1955 tajemníkem ÚV ČSM, 1953 – 1955 členem rady Světové federace demokratické mládeže. V l. 1950 – 1952 byl předsedou Jednotného národního výboru v Gottwaldově. 1955 – 1958 absolvoval Vysokou stranickou školu ÚV KSSS v Moskvě, od 1958 byl pracovníkem aparátu ÚV KSČ, 1966 – 1977 členem a 1968 – 1977 předsedou ústřední kontrolní a revizní komise KSČ. Byl účastníkem srpnových jednání r. 1968 v Moskvě. Od r. 1977 členem ÚV KSČ, kandidátem předsednictva ÚV KSČ, tajemníkem a členem sekretariátu ÚV KSČ a do 1981 předsedou komise ÚV KSČ pro zemědělství a výživu. Od r. 1981 členem předsednictva ÚV KSČ. Poslancem Federálního shromáždění od r. 1971, od r. 1981 členem jeho předsednictva. Nositel Řádu práce (1958), Řádu republiky (1972), Řádu Vítězného února (1973), Řádu Klementa Gottwalda (1982), hrdina socialistické práce (1982).

 

V prosinci 1987 byl Miloš Jakeš zvolen generálním tajemníkem ÚV KSČ. 24. 11. 1989 společně s celým předsednictvem ÚV KSČ odstoupil a 7. 12. byl v rozporu se stanovami vyloučen ze strany předsednictvem ÚV KSČ, ovládnutým kontrarevolucionáři. 12. 12. byl donucen k rezignaci na funkci poslance.
Soudruh Miloš Jakeš zůstal i po svém vyloučení z KSČ politicky aktivní a nadále obhajuje myšlenky socialismu. Své vzpomínky a názory shrnul v knize Dva roky generálním tajemníkem, vydané nakladatelstvím Regulus v r. 1996.

V květnu 1988 se soudruh Miloš Jakeš v Pchjongjangu setkal s věčným prezidentem KLDR soudruhem Kim Ir Senem. Návštěva socialistické Koreje v něm zanechala hluboký pozitivní dojem a soudruha Kim Ir Sena si váží za jeho skromnost a upřímnost, kontrastující s nadutým jednáním a nekompetentností sovětských byrokratů. Jak uvádí ve svých pamětech, soudruh Kim Ir Sen patřil k představitelům, kteří vyslovovali obavy o osud věci socialismu v souvislosti s Gorbačovovou „přestavbou“ v SSSR. „Téměř všude vyslovovali obavy, zda nový kurs spojený s přestavbou nebude zneužit a nepoškodí další vývoj v socialistických zemích, zda nepovede k oslabení vlivu socialismu ve světě a neotevře Spojeným státům americkým lacino dveře k vládě nad celým světem. Odmítal jsem tyto obavy, ale bohužel intuice těch, kteří je vyslovovali, se naplnila.“

 

Výbor Společnosti česko-korejského přátelství přeje soudruhu Miloši Jakešovi vše nejlepší, především pevné zdraví do dalších let a vyslovuje mu vřelé díky za úsilí o rozvoj přátelství mezi lidem ČSSR a následnických států a KLDR, za celoživotní úsilí o spravedlivý mír a společenský pokrok.