Skip to content

Rozhodně odmítáme sankce RB OSN proti KLDR!

Praha, 7. srpna čučche 106 (2017) – Společnost česko-korejského přátelství Pektusan rozhodně odmítá sankce Rady bezpečnosti OSN proti Korejské lidově demokratické republice, přijaté 5. srpna t.r.

Sankce RB OSN jsou vážným porušením práva KLDR na sebeobranu a aktem hospodářské války proti lidové Koreji. Rada se opět chová jako loutka imperialismu USA, nejhoršího agresora a paliče války. Příznačné je, že mezi patnácti státy zastoupenými v Radě, které jednomyslně odhlasovaly sankce proti mírumilovné Koreji, je i zfašizovaná Ukrajina, zmítaná občanskou válkou a hrozivou sociální situací, masakrující vlastní občany a stojící v čele válečného štvaní a zbrojení ve prospěch imperialismu USA.

KLDR je vystavena nespravedlivé diskriminaci, dvojímu metru a pokrytectví, protože některé státy Rady bezpečnosti OSN mají mezikontinentální balistické rakety a atomové zbraně. Nejprve by se jich samy musely zbavit, aby mohly kritizovat KLDR.

Sankce neusilují o odzbrojení a spravedlivý mír, ale o změnu společensko-ekonomické formace a zničení socialistického systému v KLDR, který prokazuje po sedm desetiletí obdivuhodnou životaschopnost a úspěchy v nejtěžších podmínkách a je proto imperialistům a reakcionářům trnem v oku.

Jsme přesvědčeni, že stejně jako v minulosti sankce selžou. Lidová Korea se navzdory zahraničním intrikám a vydírání sebevědomě rozvíjí v duchu nezávislosti a soběstačnosti a buduje socialistický ráj, nemající v celém světě obdoby.

Vyzýváme všechny pokrokové lidi, aby bojovali proti zlomyslným protikorejským sankcím a zvýšili aktivity na podporu socialistické Koreje.

 

Ruce pryč od lidové Koreje!

Pryč se sankcemi a vydíráním!

Pryč s vojsky USA z jižní Koreje a ostatních okupovaných území!

Za spravedlivý mír a společenský pokrok!

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan,

Praha 7. srpna čučche 106 (2017)

 

 

 

Žádné sankce nemohou zlomit jednomyslnou jednotu našeho lidu!