Skip to content

KLDR ke Světovému dni uprchlíků

Pchjongjang, 17. června čučche 106 (2017) (KCNA) – Institut pro lidská práva Akademie sociálních věd KLDR vydal v sobotu bílou knihu, která objasňuje příčinu největší světové uprchlické krize, která se stává každým dnem vážnější, u příležitosti 20. června, Světového dne uprchlíků.
Nyní, když počet uprchlíků celosvětově přesáhl 65 milionů, stal se jedním z nejzávažnějších problémů, kterým čelí mezinárodní společenství v sociálně politické a humanitární oblasti, aby se s tím vypořádalo a zaručilo jejich práva, uvádí bílá kniha a pokračuje:
Hlavní příčinu bezpříkladné uprchlické krize lze dnes připsat agresivní a loupežné zahraniční politice USA a dalších západních zemí.
Veškerá zahraniční politika USA a Západu je založena na imperialistickém pohledu v tom, že se dívají spatra na jiné národy a potlačují je při sledování vlastních zájmů při naprostém nerespektování druhých, „logiky síly“ vedené zákonem džungle k ovládnutí všech zemí a národů světa silou a pohledem všeobjímajícího dolaru na hodnoty.
Je to kvůli reakční vnější politice USA a Západu, že suverenita zemí je otevřeně porušována a byly vytvořeny extrémní politický chaos a nepořádek, aby způsobily brutální porušování lidských práv v různých částech světa.
Uprchlická krize, která v novém století přivedla lidstvo k velkému strachu a neklidu, je nevyhnutelným produktem „války proti terorismu“, kterou Spojené státy rozšiřují po celém světě tím, že ji se západními zeměmi učinily důležitou součástí své zahraniční politiky.

Je zřejmé, že přetrvávající „válka proti terorismu“ charakterizovaná agresí a loupeží, kterou USA vedou k světové nadvládě, dále zvýší počet uprchlíků v cílových zemích a regionech.

Výskyt bezprecedentní uprchlické krize na celém světě je přímo spojen s „barevnou revolucí“, aktivně prosazovanou USA a Západem.

„Barevná revoluce“ je jednou z důležitých zahraničních politik USA a Západu, jejichž cílem je přivést všechny země a národy pod jejich nadvládu a asimilovat je pod vývěsním štítem „svobody“ a „demokracie“.

Reakční ideologická a kulturní otrava a poskytnutí prostředků protivládním silám americkými a ostatními západními zeměmi způsobily takové „barevné revoluce“ jako „růžovou revoluci“, „oranžovou revoluci“ a „tulipánovou revoluci“ v několika zemích východní Evropy a Asie, v důsledku čehož došlo v řadě zemí ke změnám režimu a sporům a občanským válkám a mnoho lidí bylo poníženo na uprchlíky.

Objasnění, že to není nic jiného než USA a další západní země, kdo vytvořil největší uprchlickou krizi a krutě porušují jejich práva, pokračuje v bílé knize:

Administrativa USA dokonce nedávno zveřejnila exekutivní příkaz o přistěhovalectví, který brání uprchlíkům vstoupit do USA po dobu 120 dní. Tento exekutivní příkaz je plný diskriminace muslimů ze Středního východu a Afriky.

Nemálo afrických uprchlíků bylo proti své vůli repatriováno v poutech jako zločinci.

Západní země, které se stylizují do „gentlemanů lidských práv“, zcela odhazujíce tuto falešnou masku postavily v hraničních oblastech dvojité a trojité ploty z ostnatých drátů, aby zablokovaly hranice. Dokonce stanovily standardy pro vstup a vrátily ty uprchlíky, kteří tyto standardy nesplňují.

V některých zemích se uprchlíci nacházejí v nákladních kontejnerech v době, kdy probíhají řízení o vstupu, a platí „zákon“, podle kterého ti, kteří si nezvolí jinou zemi, nejsou umístěni volně, nýbrž jako zločinci.

Kvůli uzavření hranic a záměrnému pronásledování ze strany USA a dalších západních zemí tráví velké kontingenty uvízlých uprchlíků dny a měsíce venku v příhraničních oblastech těchto zemí bez zajištění základních životních podmínek.

USA a jiné západní země, které způsobily takovou nehumánní událost a posunuly problém uprchlíků do vážné fáze, by se neměly vyhýbat svým povinnostem, ale musí čelit řádnému trestu před mezinárodním soudem pro lidská práva.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp