Skip to content

15. plénum Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

V sobotu 17. června čučche 106 (2017) se uskutečnilo 15. plénum Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan. Jednání, zahájené státními hymnami Československa a KLDR, řídil místopředseda soudruh Jozef Servista, který přivítal účastníky, mezi nimi radu velvyslanectví KLDR v ČR soudruha Kim Čchon Se, III. tajemníka velvyslanectví soudruha Ma Čchol Chuna, čestného předsedu Společnosti soudruha Jiřího Jarku, členy výboru a bývalého generálního tajemníka Komunistické strany Československa soudruha Miloše Jakeše. Omluvil velvyslance KLDR soudruha Kim Pchjong Ila z důvodu jeho pobytu v KLDR, dále ze zdravotních důvodů předsedu Společnosti soudruha Jaroslava Kafku.

Byl schválen program a provedena volba komisí. Soudruh Lukáš Vrobel představil prezentaci cesty delegace Společnosti do KLDR v dubnu letošního roku. Soudruh Kim Čhon Se připomněl hrdinné dějiny a současnost neporazitelné lidové Koreje, vybudované pod skvělým vedením prezidenta Kim Ir Sena a vůdce Kim Čong Ila a dosahující nových úspěchů v plnění závěrů 7. sjezdu Korejské strany práce pod vedením maršála Kim Čong Una. Poděkoval přátelům KLDR a popřál jim zdar v jejich činnosti.

Ve zprávě o činnosti popsal soudruh Jozef Servista dějiny Společnosti, založené v r. 1999. Poděkoval funkcionářům Společnosti a diplomatům KLDR za jejich práci. Zmínil několik návštěv členů Společnosti v KLDR a udělení vyznamenání KLDR některým z nich. Rozhodně odsoudil politiku zastrašování socialistické Koreje ze strany imperialistů USA a vyzval k boji proti válce na Korejském poloostrově a celém světě.

V diskusi řečníci uvedli, že KLDR uchránila svůj lid před největším zlem, před kapitalismem. Odmítli propagandu vedenou proti hrdinné nezávislé zemi socialismu a okupaci jižní Koreje ze strany USA. KLDR nebojuje jen za sebe, ale za nás za všechny. Zmíněny byly také proběhlé besedy o KLDR v regionech a podána informace o rozvoji a návštěvnosti internetových stránek Společnosti.

Byla schválena úprava stanov a jednomyslně zvolen výbor Společnosti pro funkční období do roku 2022. Výbor na svém prvním jednání jednomyslně zvolil předsedou soudruha Jaroslava Kafku, prvním místopředsedou soudruha Jozefa Servistu a místopředsedou soudruha Lukáše Vrobela. Hospodářem zvolil soudruha Pavla Rejfa.

Plénum jednomyslně schválilo zaměření činnosti a přijalo rezoluci. Rezoluce zmiňuje významná výročí KLDR v letošním roce a její budovatelské úspěchy. Uvádí, že korejský socialismus prokázal za sedm desítek let své existence takovou životaschopnost jako nikde jinde na světě. Ztroskotaly všechny pokusy třídních nepřátel o vojenskou porážku socialistické Koreje nebo o její liberalizaci, ideologický rozklad a nenásilnou restauraci kapitalismu. Neohrožené revoluční vedení Korejské strany práce zajišťuje lidu KLDR sociální jistoty a šťastný život, které mohou být příkladem celému světu. Rezoluce zásadně odmítá hospodářské sankce proti KLDR, vojenská cvičení ohrožující její bezpečnost, výhrůžky jejím napadením a přítomnost okupačních vojsk USA v jižní Koreji a všech cizích zemích. Podporuje spravedlivé mírové znovusjednocení Korejského poloostrova bez cizího vměšování a tvrdě odsuzuje štvavé pomlouvačné kampaně proti lidové Koreji, zastírající bídný stav lidských práv a neustále se zhoršující sociální situaci v kapitalistických zemích. (Text rezoluce zde.)

 

Leopold Vejr