Skip to content

Kapitalismus předurčen ke zhroucení v důsledku boje lidových mas

rodong_sinmunProhlášení deníku Rodong Sinmun (Dělnické noviny), ústředního orgánu Korejské strany práce, ke Svátku práce

 

Pchjongjang, 1. května čučche 106 (2017) (KCNA) – Rodong Sinmun v pondělí vydal článek k 1. máji.

Článek uvádí:

1. máj je spojen s rozsáhlou demonstrací pracujících v Chicagu ve Spojených státech, kteří požadovali osmihodinovou práci. Boj zasáhl nejen společnost ve Spojených státech, ale i celou kapitalistickou společnost, neboť to byla erupce zuřivého odporu a hněvu vykořisťovaných pracujících mas proti neomezenému vykořisťování a útlaku kapitalistů.

Od té doby uplynulo jedno století a desítky let. Nicméně přání pracujících mas chránit skutečná pracovní práva a právo na existenci a užívat si nezávislého a tvůrčího života se ještě nenaplnila.

Boj o existenci právem džungle převažuje jako hlavní zákon v socioekonomickém životě, malá hrstka privilegovaných tříd legálně vykořisťuje většinu pracujících mas v kapitalistické společnosti kvůli nevyhnutelným systémovým rozporům. Je to kvůli imperialistickým reakcionářům, odmítajícím rozvíjející se éru a dějiny, aby dovednější metodou pokřikovali o věčnosti kapitalismu.

Konstrukční vady protilidového kapitalistického ekonomického systému jsou faktorem, který v každém okamžiku ohrožuje životně důležité práva pracujících.

Pracovní práva jsou nejzákladnějšími právy pro existenci lidského bytí.

Ale v kapitalistických zemích se počet lidí, kteří putují ulicemi bez práce, zvyšuje s tím, jak dny plynou.

Tam, kde dochází k vykořisťování a útlaku, bude existovat odpor.

Kapitalismus se propadá do stále hlubší zkázy v důsledku neustále se zhoršující politicko-ekonomické krize, vyplývající z vnitřního rozporu jeho vlastní výstavby a protilidového vykořisťovatelského systému, čelícího boji širokých pracujících mas.

Je jasné jako poledne, že cesta pracujících mas světa spočívá v boji a zánik kapitalismu je nevyhnutelný.

Z oslav Svátku práce 2017 v KLDR

 

MM00255490 MM00255496 MM00255495 MM00255494 MM00255493 MM00255505 MM00255504 MM00255503 MM00255502 MM00255501 MM00255500 MM00255499 MM00255498 MM00255497

MM00255489 MM00255488 MM00255487 MM00255486 MM00255485 MM00255484 MM00255525 MM00255524 MM00255523 MM00255522 MM00255521 MM00255520 MM00255519 MM00255518 MM00255517 MM00255516 MM00255515 MM00255514 MM00255513 MM00255512 MM00255511 MM00255510 MM00255509 MM00255508 MM00255507 MM00255506Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp