Skip to content

Zdravice 18. mezinárodnímu setkání KS

mezinar_setkani_ksPchjongjang, 28. října čučche 105 (2016) (KCNA) – Ústřední výbor Korejské strany práce v pátek odeslal pozdravnou zprávu 18. mezinárodnímu setkání komunistických a dělnických stran.

Zpráva říká, že mezinárodní setkání, která se konají již po desetiletí, úspěšně vykonávají své poslání a účel při výměně úspěchů a zkušeností učiněných v boji za zmaření manévrů imperialistů proti socialismu a za vytrvalé rozvíjení socialistického hnutí a posilování vzájemné podpory a solidarity.

Popřála setkání velký úspěch v jeho práci a vyjádřila přesvědčení, že bude významnou příležitostí pro komunistické a dělnické strany, aby vítězně rozvíjely věc socialismu se správnou strategií a taktikou k vyrovnání se se stupňující konfrontací mezi silami nezávislosti a silami hegemonismu.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

ksp_znak