Skip to content

Zdravice Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan k 71. výročí založení Korejské strany práce

Vážený soudruhMM00245734

KIM ČONG UN

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti

vrchní velitel Korejské lidové armády

 

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

zasíláme Vám a všemu lidu KLDR srdečné pozdravy a gratulaci u příležitosti 71. výročí založení Korejské strany práce.

Korejská strana práce za dlouhá léta své existence sehrála mimořádně významnou a kladnou úlohu v dějinách KLDR i mezinárodního komunistického a dělnického hnutí. Díky ní byl ve Vaší krásné a šťastné vlasti vybudován a uhájen socialismus. Díky zásadovému vedení velkých soudruhů Kim Ir Sena (Kim Il Sunga) a Kim Čong Ila a díky úctě k revolučním předchůdcům a tradicím je zde socialismus pevný tváří v tvář sedmdesátileté brutální imperialistické blokádě a válečným hrozbám, za mnohem horších podmínek, než mělo budování socialismu v Československu.

ksp_znakKomunisté bývalého Československa si v letošním roce připomínají 120. výročí narození soudruha Klementa Gottwalda, který stál po čtvrt století v čele Komunistické strany Československa a v r. 1948 dovedl naši dělnickou třídu k vítězství. Ve stejném roce vznikla KLDR. Lidově demokratické Československo ji plně podporovalo v jejím boji proti imperialismu za nelítostné vyhlazovací války agresorů USA a jejich vazalů a pomáhalo jí i v poválečné obnově. Stydíme se za to, že po kontrarevoluci v r. 1989 navázalo Československo diplomatické vztahy s jihokorejským loutkovým režimem a že se stejně jako on podrobilo nejhorším nepřátelům světového míru a společenského pokroku a zapojilo se do kampaně hanobící svobodnou část Koreje. Pokrokoví lidé České a Slovenské republiky se s tím nikdy nesmíří. Boj za mír a socialismus pokračuje.

KLDR je pro nás zářným příkladem nezávislého společenského řádu založeného na společenském vlastnictví a kolektivismu, prosazujícího spravedlnost doma i v mezinárodních vztazích. Hluboce si vážíme Korejské strany práce jako příkladu neochvějného revolučního vedení.

U příležitosti slavného výročí přejeme Korejské straně práce mnoho úspěchů a Vám, vážený soudruhu maršále, především pevné zdraví.

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan,

v Praze dne 4. října 2016

Pektusan