Skip to content

Zdravice k 19. výročí zvolení Kim Čong Ila generálním tajemníkem Korejské strany práce

MM00242185Vážený soudruh

KIM ČONG UN

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti

vrchní velitel Korejské lidové armády

 

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan si s úctou připomíná 19. výročí zvolení váženého soudruha Kim Čong Ila do funkce generálního tajemníka Korejské strany práce, ke kterému došlo 8. října 1997.

Maršál Kim Čong Il stanul v čele KLDR a v čele revolučního předvoje jejího lidu v nesmírně složitém období, poznamenaném dvěma tragickými událostmi, které měly na socialistickou Koreu hluboký a vážný dopad. Šlo zaprvé o rozpad tábora socialismu a míru na přelomu 80. a 90. let, kdy se většina jeho států dala cestou obnovy kapitalismu a závislosti na imperialismu USA, nejhoršího nepřítele míru a svobody národů. Brzy poté postihl KLDR skon věčného prezidenta Kim Ir Sena (Kim Il Sunga).

kimcongil_02Zásluhou maršála Kim Čong Ila a jím vedené Korejské strany práce dokázala KLDR uhájit svou národní nezávislost a svůj sociální systém, ve kterém lid je pánem všeho a rozhoduje vše. V nesmírně obtížné situaci za podmínek kruté hospodářské blokády a ztráty velké části někdejších spojenců se stala jaderně vyzbrojenou velmocí a udržela takové výdobytky socialismu, jakými jsou bezplatné bydlení, zdravotnictví a školství a plná zaměstnanost, což nemá v současném světě obdoby.

Velkou péči věnoval soudruh Kim Čong Il revoluční kultuře a nedopustil bezduché kopírování západních vzorů a nástup konzumní společnosti. Kladl důraz na úctu k revolučním tradicím, ale současně tvořivě rozvíjel revoluční teorii v souladu s požadavky doby a prosazoval moderní technologie. Zasloužil se o udržení míru na Korejském poloostrově a rozvoj světového boje za mír a národní nezávislost, to vše v podmínkách zostřených hrozeb a vydírání třídního nepřítele.

V neposlední řadě je zásluhou věčného generálního tajemníka soudruha Kim Čong Ila, že zajistil kontinuitu vedení strany a státu, díky čemuž KLDR vítězně pokračuje vpřed po cestě revoluce čučche.

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan přeje korejskému lidu mnoho dalších úspěchů v budování socialismu, v boji proti imperialismu, za odchod okupačních vojsk z jižní Koreje a za národní znovusjednocení.

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan,

v Praze dne 4. října 2016