Skip to content

Vzpomínkové setkání v Praze ke 22. výročí úmrtí Kim Ir Sena

PektusanV pátek 8. července 2016 se v Praze konalo vzpomínkové setkání u příležitosti 22. výročí úmrtí věčného prezidenta KLDR generalissima Kim Ir Sena (Kim Il Sunga) /15. 4. 1912 – 8. 7. 1994/. Památku tohoto předního činitele korejského a světového komunistického hnutí si přítomní připomněli na velvyslanectví KLDR položením kytice a poklonou před obrazy velkých vůdců Kim Ir Sena a Kim Čong Ila.

Úvodní projev přednesl chargé d´affaires KLDR soudruh Kim Čchon Se (text projevu uvádíme níže). Za Společnost česko-korejského přátelství Pektusan promluvil její místopředseda s. Jozef Servista, čestný předseda s. Jiří Jarka a další členové výboru. Ve svých projevech vysoce ocenili život a dílo soudruha Kim Ir Sena. Zvláště vyzdvihli skutečnost, že socialistická Korea dokázala překonat úmrtí svého dlouholetého revolučního vůdce v nejtěžším období po kontrarevolučních zvratech ve většině socialistických států, aniž by ustoupila od jeho politiky.  Vyjádřili obdiv nad výsledky dnešního budovatelského úsilí KLDR a její vyspělou socialistickou kulturou, které představují důstojné naplnění odkazu generalissimů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila, pod vedením jimi formované Korejské strany práce v čele s maršálem Kim Čong Unem.

Řečníci odmítli brutální imperialistickou politiku tvrdých sankcí a vojenského zastrašování vůči KLDR, vedenou lupičským paktem NATO v čele s USA, ale i Evropskou unií. Vyjádřili politování a opovržení nad účastí ČR v těchto strukturách a v nepřátelské politice proti hrdinnému státu, který nejdůsledněji pečuje o blaho svého lidu v duchu rozvíjení idejí Marxe, Engelse, Lenina a Stalina, které měl prezident Kim Ir Sen ve velké úctě.

 

Projev chargé d´affaires KLDR soudruha Ing. Kim Čchon Se

 

pektusan_007(Na fotografii z celostátního setkání Spol. česko-korejského přátelství Pektusan 18. 6. 2016 uprostřed.)

 

Vážené soudružky, vážení soudruzi a milí přátelé,

rád bych Vám nejprve srdečně poděkoval, že jste k nám přijeli, abychom si spolu připomenuli 22. výročí úmrtí soudruha Kim Il Sunga – věčného prezidenta naší republiky a velkého vůdce korejského lidu.

Velký soudruh Kim Il Sung je zakladatelem našeho státu, strany a armády a otcem našeho lidu.

Celý jeho život byl zasvěcen rozkvětu vlasti a lidu. V myšlenkách i dílech soudruha Kim Il Sunga zaujímá vždy ústřední místo vlast a národ.

Soudruh Kim Il Sung v deseti letech vstoupil na cestu revolucionáře, soustředil své myšlenky na to, jak vysvobodit vlast úpící pod jhem japonských imperialistů a jak v budoucnosti vybudovat bohatý a prosperující stát. Výsledkem jeho hlubokých myšlenek byl vznik společných idejí čučche a songun. Jak je známo, jsou dnes ideje čučche a songun uznávány v celém světovém společenství jako největší prostředek k udržení samostatnosti.

I v průběhu patnáctiletého protijaponského ozbrojeného boje směřovaly myšlenky Kim Il Sunga k jeho vlasti a lidu.

„Vážím si lidu jako nebe,“ to bylo celoživotním heslem soudruha Kim Il Sunga.

pektusan_obrazyVe složitých a těžkých letech budování nového státu, za americké agrese, při obnovování válkou zničené země a při budování socialismu žil pouze myšlenkou sloužit vlasti a lidu. Založil a upevnil stranu v masovou Korejskou stranu práce, představující vůli a zájmy všeho lidu, a vládu jako orgán moci lidu. Vytvořil svébytný model socialistického státu, sloužícího zájmům lidových mas. Během dlouhých letech se nedopustil žádné chyby v politické linii. Tajemství je v tom, že jím vypracovaný kurs byl cenným plodem jeho neutuchajících hlubokých myšlenek a práce pro vlast a lid, které se úspěšně přetvořily v život za absolutní podpory celého národa.

Pracoval bez oddechu až do posledních dnů svého života. Nehledě na svůj vysoký věk více jak 80 let pracoval neúnavně pro štěstí lidu a blaho vlasti.

Navštívil všechny kouty země, závody, továrny, zemědělské podniky, školy a  nemocnice, kde pracují a žijí naši lidé. Soudruh Kim Il Sung byl oddán blahu vlasti a lidu. Proto zůstane věčně v paměti korejského lidu a pokrokového lidstva.

Velký soudruh Kim Il Sung položil trvalý základní kámen pro vítězný postup a dovršení velké věci revoluce čučche.

Odkaz velkého vůdce soudruha Kim Il Sunga nyní naprosto realizuje soudruh Kim Čong Un, nejvyšším představitel naší strany a státu.

Jsem přesvědčen, že naše strana, armáda a lid nadále budou věčně vysoce podporovat velkého soudruha Kim Il Sunga jako Slunce čučche a pod vedením soudruha Kim Čong Una přitom skvěle dovršovat vůdcovo revoluční dílo.

Rád bych využil této příležitosti ještě jednou poděkovat všem soudruhům a přátelům za vyjadření úcty velkému vůdci soudruhu Kim Il Sungovi a za podporu a solidaritu poskytnutou našemu lidu, který usiluje o budování socialismu a sjednocení vlasti, a popřát Vám všem pevné zdraví a hodně úspěchů ve Vaší práci.

Děkuji.