Skip to content

Dopis s. Kim Čong Unovi k 63. výročí ukončení Korejské války

MM00242137Společnost česko-korejského přátelství PEKTUSAN,

Praha 5. 7. 2016

Vysoce vážený soudruh

KIM ČONG UN
předseda Korejské strany práce
předseda Výboru pro státní záležitosti KLDR
Vrchní velitel Korejské lidové armády
Pchjongjang

Vážený soudruhu KIM ČONG UNE!
Naše Společnost česko–korejského přátelství Pektusan si v nedávných dnech připomněla šedesát tři let od ukončení války v Koreji. Ještě dnes po tolika letech odsuzujeme tento hnusný a ničím neospraveditelný čin, kterého se vůči bezbrannému lidu KLDR dopustili ti, kteří tak rádi mluvili a mluví o lidských právech, svobodě lidí, demokracii apod. Přesto pomocí moderních zbraní včetně chemických nebo napalmu se pokusili zničit Vaši drahou zemi a de facto ji vylidnit ve svůj prospěch z hlediska geopolitické polohy a sjednocení nebo, lépe řečeno, připojení Severu k Jihu. Zvěrstva a násilnosti, kterých se dopouštěli na Vašem lidu, ženách, dětech a
starých lidech, včetně vybombardování měst, vesnic, průmyslu, ukázaly v plné nahotě, co imperialismus dokáže, jak si představovali další vývoj Korejského poloostrova.
Stihnul je spravedlivý trest. Museli ze země odejít a uznat svou porážku. Síla a odhodlanost Vašich lidí a jejich vůdce Kim Ir Sena (Kim Il Sunga) byla větší než morálka a zabijácké choutky spojených imperialistických států. Ty nestačily na vůli a odhodlanost korejského lidu svoji zemi uhájit. Jedna třetina vyvražděných obyvatel svědčí o krutosti metod, které byly používány. O zbabělosti agresorů svědčí i to, že dodnes není uzavřena mírová smlouva mezi
KLDR a USA, které tuto nesmyslnou válku rozpoutaly. Ani dnes se nechovají jinak. Snaží se provokovat a vyvolávat neustále napětí v této části světa.
Důležité bylo a je i pro současnost, že imperialismus byl poražen. Přejeme Vám a lidu KLDR úspěšnou obranu proti vetřelcům dvacátého prvního století. Jsme solidární s Vámi. Jen Vaše vítězství a uzavření mírové smlouvy může přinést klid a znovusjednocení země. Vaše síla, dnes i v jaderných zbraních, toto vítězství určitě přinese.
Přejeme Vám a lidu KLDR spokojený život v míru.
Za Společnost Pektusan

RSDr. Jozef Servista,
místopředseda