Skip to content

Oslavy 52. výročí zahájení stranické práce Kim Čong Ila

MM00244235

Pchjongjang, 19. června (KCNA) – Vojska a lid KLDR významně oslavili 52. výročí zahájení práce vůdce Kim Čong Ila na ÚV Korejské strany práce (KSP).
Vojska a lidé ze všech oblastí života a školní mládež a děti navštívili sochy prezidenta Kim Ir Sena a vůdce Kim Čong Ila a portréty usměvavých velkých vůdců na kopci Mansu a v jiných částech země.

sochy_01sochy_02sochy_03

MM00244234 MM00244232 MM00244233

Konala se představení národních uměleckých skupin v divadlech v Pchjongjangu.
Koncert “Vlaj vysoko, vlajko naší strany” byl pořádán národním symfonickým orchestrem v divadle Moranbong, revoluční opera “Vítězství revoluce je na dohled” ve Velkém divadle v Pchjongjangu, nově vytvořená
taneční suita “Naše zlatá země” Národním souborem lidového umění v uměleckém divadle Ponghwa a drama “Cesta krve” v Národním divadle.
Různorodé žonglérské kusy byly představeny Národním cirkusem k radosti diváků.
Hymny velebící velké muže a KSP dále zazněly v divadlech v místních oblastech.

MM00244240 MM00244236 MM00244237 MM00244238 MM00244239

V neděli u příležitosti výročí vystoupil Národní cirkus. Mezi diváky byli vedoucí straničtí, státní a armádní představitelé, včetně Kim Jong Nama a Čchoe Rjong He, kteří jsou členy prezídia politického byra ÚV KSP, představitelé orgánů strany a ozbrojených sil, ministerstev, státních institucí, vojsk Korejské lidové armády a Korejských lidových vnitřních bezpečnostních sil, funckionářů, zasloužilých osob a dalších lidí z orgánů, továren a podniků v Pchjongjangu.

 

MM00244260 MM00244249 MM00244250 MM00244251 MM00244252 MM00244253 MM00244254 MM00244258 MM00244259

Umělecká skupina ÚV Kim Ir Senova socialistického svazu mládeže pořádala představení na náměstí Památníku založení strany.
Představena byla taková pestrá čísla jako sbor “Sláva Korejské straně práce”.
Taková vystoupení jako mužský duet “Mladí lidé, buďte věrni naší straně” odrážejí pevné odhodlání mladého předvoje věrně obhájit vedení maršála Kim Čong Una, který předkládá politiku kladoucí důraz na mládež jako věčnou strategickou linii strany a vždy věnuje hlubokou pozornost záležitostem mladých lidí.

 

MM00241313 MM00241307 MM00241308 MM00241309 MM00241310 MM00241311 MM00241312

MM00244263 MM00244261 MM00244262

Taneční oslavy mládeže a studentů se konaly v Pchjongjangu i dalších částech země.
Taneční oslavy začaly hraním písně “Štěstí Koreje” na náměstích Památníku založení strany, pchjongjangském krytém stadionu, u Vítězného oblouku a na dalších místech v Pchjongjangu.

MM00241242 MM00241237 MM00241238 MM00241239 MM00241240 MM00241241

Národní setkání u příležitosti 52. zahájení práce vůdce Kim Čong Ila na ÚV KSP se konalo v Pchjongjangu v sobotu.
Přítomni byli Kim Jong Nam, Hwang Pjong So, Pak Pong Ču a další významní představitelé strany, státu a armády, předsedové spřátelených stran, představitelé strany, ozbrojených sil a mocenských orgánů, společenských organizací, ministerstev a státních institucí, vojsk Korejské lidové armády a Korejských lidových vnitřních bezpečnostních sil, funkcionáři a pracovní inovátoři zdejších institucí a průmyslových podniků.
Zprávu podal Čc
hoe Rjong He, člen prezídia politického byra a místopředseda Ústředního výboru KSP.
Ve stejný den se konala p
rovinční, městská a krajská setkání.

MM00244211 MM00244201 MM00244210

kcna.kp, zkráceno