Skip to content

Kim Čong Un poskytl pokyny nově vybudované továrně sešitů

MM00241997
Pchjongjang, 19. dubna čučche 105 (2016) (KCNA) – Kim Čong Un, první tajemník Korejské strany práce (KSP), první předseda Komise národní obrany KLDR a vrchní velitel Korejské lidové armády, poskytl terénní návod nově postavené továrně sešitů Mindulle.
Řekl, že je rád, že továrna vyrábí desítky druhů sešitů pro mateřské školy a žáky základních, nižších středních a vyšších středních a vysokých škol, dodav, že kvalita papíru je dobrá a vázání knih je bezchybné a jejich vzory jsou vhodné pro psychologii dětí a studentů různého věku a vlastností předmětů.
MM00241995

Poskytnoutí
lokálně vyráběných kvalita školních potřeb dětem a studentům má závažný význam pro vštípení jim ducha vážení si a milování naší věci, poznamenal.
Poznamenav, že továrna je tou, které strana věnuje primární pozornost, povolal ji vyrábět více kvalitních sešitů a dodávat je dětem a studentům, aby mohli velmi dobře pocítit láskyplnou péči strany o mladou generaci a budoucnost.
kcna.kp (zkráceno)
MM00242007 MM00241998 MM00241999 MM00242000 MM00242001 MM00242002 MM00242003 MM00242004 MM00242005 MM00242006