Skip to content

Národní setkání k výročí zvolení Kim Čong Ila předsedou Komise národní obrany

MM00241203

Pchjongjang, 8. dubna čučche 105 (2016) (KCNA) – V pátek se zde konalo národní setkání na oslavu 23. výročí zvolení vůdce Kim Čong Ila předsedou Komise národní obrany (KNO) KLDR.

Přítomni byli Kim Jong Nam, Hwang Pjong So, Pak Pong Ču a další vyšší funkcionáři strany, armády a státní úředníci, předseda Ústředního výboru Korejské sociálně demokratické strany, funkcionáři strany a orgánů ozbrojených sil, vlády, organizací pracujícího lidu, ministerstev a státních institucí, funckionáři institucí, průmyslových podniků a pracovní inovátoři v Pchjongjangu.

MM00241211

Pak Pong Ču, člen politického byra ÚV Korejské strany práce a premiér KLDR, přednesel na schůzi zprávu.
Řekl:
Posvátný titul předsedy KNO KLDR je hluboce oceňován nejen armádou a lidem KLDR, ale i pokrokokáři jako jeho vznešený obraz a prapor všech vítězství a slávy, neboť komplexně představuje osobnost Kim Čong Ila jako nedostižně velkého muže a velké činy, které vykonal ve jménu země, revoluce, doby a dějin.
Prozkoumal nový způsob budování socialistického státu v éře songun, veden původní revoluční myšlenkou songun a založil státní aparát s KNO jako středem obrany státu, čímž vytvořil mocnou zbraň pro provádění politiky songun.
Všestranně sloučil
jednomyslnou jednotu vůdce, strany, armády a lidu, hlavní oporu revoluce, buduje silnou hnací sílu korejské revoluce a velebě KLDR jako neporazitelnou politickou a ideologickou mocnost poprvé na světě.
N
eustále posiloval vojenské schopnosti země s Korejskou lidovou armádou jako jádrem, formuje KLDR ve světovou vojenskou sílu a pevně obraňuje socialistickou zemi.
Položil pevnou materiální a technologickou základnu, aby umožnil KLDR se rychle rozvíjet v prosperující socialistickou ekonomickou sílu.
MM00241205

Jeho myšlenka a věc budování národa v éře songunu prováděny maršálem Kim Čong Unem.
Kim Čong Un, maje ve velké úctě Kim Čong Ila jako věčného předsedu KNO KLDR, odráží jednoznačnou vůli armády a lidu KLDR a přání všech Korejců a provádí kimirsenismus-kimčongilismus jako stále trvající vůdčí myšlenku naší strany a revoluce a rozvinul vládu KLDR v silnou politickou zbraň, přetvářející celou společnost v duchu kimirsenismu-kimčongilismu.
Posílil obranyschopnost země jadernou silou jako svým ústředním bodem, aby byla pevná jako skála pod pozvednutým praporem songunu, čímž povýšil důstojnost země a sílu národa na nejvyšší úroveň a prokázal jeho sílu před celým světem.
MM00241204

Referent vyzval k neustálému rozšiřování celkové národní síly KLDR pod zvednutým praporem velkého kimirsenimu-kimčongilismu a k ohlášení největšího rozkvětu v budování prosperujícího národa v letošním roce, kdy se bude konat sedmý sjezd KSP.
Referent zdůraznil nutnost mít ve velké úctě Kim Čong Ila jako věčného předsedu KNO KLDR na věčné časy, dodržovat princip nezávislosti, songunu a socialismu, který považoval za svou zásadu, a zasvětil celý svůj život národnímu budování a aktivitám, a tak neustále demonstrovat důstojnost a sílu Kim Ir Senova (Kim Il Sungova) a Kim Čong Ilova státu, který zůstává neotřesitelným i přes komplikované světové politické otřesy.
MM00241206

Referent
vyzval k nabroušení meče pokladu jaderných zbraní pro sebeobranu s cílem omezit a zmařit  zoufalou válečnou hysterii posledního tažení agrese, odstartované imperialisty USA a jejich následovníky, pevně bránit suverenitu a důstojnost země a jistě dosáhnout znovusjednocení země, největší touhy národa.
Vláda KLDR bude jako vždy podporovat solidaritu s lidem celého světa, oponujícím agresi a válce, nadvládě a podrobení a rozšiřovat a rozvíjet vztahy přátelství a spolupráce se všemi zeměmi, které respektují suverenitu KLDR a jsou k ní přátelské, uvedl řečník v závěru.
 MM00241207 MM00241208 MM00241209 MM00241210