Skip to content

Prohlášení běloruských přátel KLDR

belorusko_01PROHLÁŠENÍ

běloruské republikové Společnosti přátel korejského lidu Kim Ir Sena a Kim Čong Ila, běloruské Společnosti pro studium idejí čučche, republikového občanského sdružení „Za Svaz a komunistickou stranu Svazu“ (ROO SKPS), vlasteneckého občanského sdružení „Vlast“, mezinárodního občanského sdružení „Za vlast! Za Stalina!“, běloruské republikové organizace Mezinárodního svazu sovětských důstojníků – hrdiny Sovětského svazu admirála N. I. Chovrina.

Minsk, 5. 3. 2016

 

O rezoluci Rady bezpečnosti OSN, zpřísňující sankce vůči KLDR„. Jak je známo, Rada bezpečnosti Organizace spojených národů (OSN) po dlouhých jednáních, během nichž byly členské státy OSN vystaveny tlaku Spojených států, přijala usnesení přitvrzující sankce vůči Korejské lidově demokratické republice (KLDR), suverénnímu státu, který je členem OSN.

Naše organizace kvalifikují toto usnesení jako další čin podněcování 65 let trvající války proti svobodymilovnému a mírumilovnému korejskému lidu, osvobodivšího se od japonského jha a nezávisle zvolivšího cestu socialistického vývoje. Války schopné rozvinout se do světové války s použitím nukleárních zbraní.

Spojené státy, které byly po spuštění agrese v roce 1950 poraženy a byly nuceny souhlasit v r. 1953 s příměřím, ani na okamžik nezastavily nepřátelství vůči severní Koreji, nezastavily žádné pokusy změnit společenský a politický systém, narušit klidné a nezávislé sjednocení Koreje. Vynucují připojení KLDR k jižní Koreji, s její proamerickou vládou, aby udržely vojenskou základnu na Korejském poloostrově a přisunuly své vojáky s jadernými zbraněmi přímo k suchozemským hranicím Číny a Ruska.

Toto jednání je součástí plánu USA, jehož cílem je vítězství v boji o neomezenou světovou nadvládu. K realizaci tohoto plánu mají USA tendenci používat OSN, přeměňujíce tuto mezinárodní organizaci z nástroje pro upevnění míru v nástroj své expanze. Takto Spojené státy získaly podporu mnoha členských států OSN pro svou agresi vůči KLDR v l. 1950-1953, s účastí řady jiných států, dokonce i velení sil OSN na Korejském poloostrově, které není doposud rozpuštěno. Aniž by opustily své agresivní plány proti severní Koreji, se USA snaží pomstít za vojenskou porážku a k dosažení stejného cíle používají informačně-psychologické, politické, ekonomické a diplomatické prostředky, zatímco pokračuje jejich stálý vojenský tlak. Za tímto účelem USA každoročně pořádají u hranic KLDR rozsáhlé vojenské manévry s jihokorejskou loutkovou armádou, zahájili kampaň falešného obviňování KLDR z nedemokratičnosti a porušování lidských práv, důrazně démonizují respektovaného vůdce korejského lidu – Kim Čong Una. Neskrývají své plány na jeho fyzickou likvidaci, jak to učinily proti vůdcům Jugoslávie – Slobodanu Miloševičovi, Libye – Muammaru Kaddáfímu a Iráku – Saddámu Husajnovi.

Za stejným účelem USA usiluje, aby KLDR zastavila vývoj jaderných střel, jediné zbraně schopné chránit zemi a její obyvatele před další ozbrojenou agresí USA a jejich satelitů, podporovanou loutkovou vládou Korejské republiky a jejích ozbrojených sil. USA se snaží, stejně jako kdekoli jinde, o vyvolání války v zastoupení, která by se konala na Korejském poloostrově. Její okupační síly se snaží poškodit KLDR ekonomicky, aby ji oslabily a nakonec vynutily kapitulaci a přijetí „milosrdenství“ amerického imperialismu. Provádění této imperialistické politiky, v zájmu globálního kapitálu, slouží další nepřátelská rezoluce Rady bezpečnosti OSN proti KLDR.

Nebezpečná pro mír je novinka přijatá v tomto usnesení, na první pohled zvlášť surová ekonomická agrese, nutící KLDR přijmout pro vlastní záchranu asymetrická opatření vojenského charakteru, a za druhé – spoluúčast sousedních států severní Koreje, Čínské lidové republiky a Ruské federace. Rusko paradoxně podporuje sankce proti severní Koreji, když je vystaveno riziku sankcí prakticky stejných agresivních sil.

Pokud v roce 1950-1953 Čínská lidová republika a Svaz sovětských socialistických republik poskytovaly KLDR plnou podporu a významně přispěly k vítězství nad Spojenými státy a jejich satelity, včetně ozbrojených sil Spojených národů. Nyní sousední státy působí v souladu s imperialistickou politikou USA, v rozporu se zájmy svých vlastních národů. Připojily se k sankcím, které mohou vyvolat novou světovou válku, tentokrát s jadernými zbraněmi. Nebezpečí takové války není v žádném případě hypotetické. Spojenými státy již bylo řečeno, že jsou připraveny uštědřit preventivní úder proti jaderným střelám KLDR.

 

Odsuzujeme rezoluci Rady bezpečnosti OSN a vyzýváme:

– Národy světa a odpovědné vlády – důrazně žádáme o revizi tohoto rozhodnutí, stejně jako o svolání mimořádného zasedání Valného shromáždění OSN;

– Vládu USA – o zrušení pravidelných vojenských manévrů, otevřeně zaměřených na nácvik jaderného útoku na KLDR, aby konečně zasedla k jednacímu stolu s vládou KLDR k uzavření mírové smlouvy, aby stáhla své vojáky z Korejského poloostrova;

– Vlády Číny a Ruska – k iniciování zasedání Rady bezpečnosti OSN, aby přezkoumala rezoluci o sankcích;

– Vedení Běloruské republiky – aby odsoudila rezoluci Rady bezpečnosti OSN, aby s ostatními mírumilovnými národy v OSN prosadila zákaz sankcí proti suverénním státům a národům.

Dnes ještě není pozdě zastavit válku na Korejském poloostrově, zabránit, aby přerostla ve světovou válku, která by mohla zničit lidstvo.

 

Text podepsal:

L. E. Školnikov, předseda Stálého prezidia běloruské republikové Společnosti přátel korejského lidu Kim Ir Sena a Kim Čong Ila, tajemník republikového občanského sdružení „Za Svaz a komunistickou stranu Svazu“ (ROO SKPS), první tajemník republikového výboru BKP-KSSS.