Skip to content

Zdravice k Mezinárodnímu dni žen – 8. 3. 2016

zeny_01Demokratický svaz žen Koreje
Společnost korejsko-českého přátelství

Pchjongjang
Korejská lidově demokratická republika

Vážené soudružky, vážené členky Demokratického svazu žen Koreje, vážené členky Společnosti korejsko-českého přátelství!

Posíláme Vám srdečný pozdrav k Mezinárodnímu dni žen, ke svátku vzniklému v rámci revolučního boje za práva pracujících, zejména žen. Svátku, který byl v roce 1975 oficiálně uznán ve všech zemích světa. zeny_02
Pokrokoví lidé slaví tento svátek i v naší zemi. Naše zem prodělává obtížné období po kontrarevolučním zvratu, ke kterému došlo vlivem ideové diverze a nátlaku Západu, neschopnosti bývalých představitelů Československé socialistické republiky, i naivity a lhostejnosti mnoha našich občanů k uvadání revolučních ideálů, které  vzplály po osvobození naší vlasti Rudou armádou. Naše zem byla rozdělena na Českou a Slovenskou republiku a je nyní neokolonií Západu. V nové zostřující se situaci si naši lidé opět začínají vážit revolučních ideálů a začínají se k nim vracet.

My, členové Pektusanu v České republice, se budeme snažit o jejich obnovení, o to, aby se naše země opět vrátila k pokrokové části lidstva, v níž má velmi čestné místo Vaše krásná země. Velmi obdivujeme Vaši věrnost revolučním ideálům, Vaši pracovitost. Velmi obdivujeme revoluční pevnost a pracovitost vedení Korejské lidově demokratické republiky.
zeny_03Vážené soudružky,  členky Demokratického svazu žen Koreje a Společnosti korejsko-českého přátelství, přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vašem boji, v práci, i zdraví a štěstí Vám a Vašim rodinám. Náš pozdrav k Mezinárodnímu dni žen patří i všem ženám Vaší vlasti.

Pektusan – Společnost česko-korejského přátelství
Praha, Česká republika, 8. 3. 2016