Skip to content

Zásadní prohlášení vrchního velitelství KLA

poster-anti-USA-1

Pchjongjang, 23. února čučche 105 (2016) (KCNA) – Vrchní velitelství Korejské lidové armády (KLA) vydalo 23. února následující zásadní prohlášení:

Američtí imperialisté a jihokorejský loutkový režim vyvíjejí zoufalé snahy poté, co byli zaskočeni první úspěšnou zkouškou vodíkové pumy v KLDR a úspěšným vypuštěním pozorovací družice Kwangmyongsong-4 .

Ani hysterickými fraškami k přijetí rezoluce o “sankcích” v OSN, zběsilými vojenskými kroky dusícími KLDR se všemi typy jaderných zbraní a všemi možnými způsoby nemohly USA zlomit vůli KLDR, proto nyní podnikají s loutkovými silami korejského jihu svůj poslední hazard.

Tím má být “zhroucení společenského systému” prostřednictvím “operace stětí” zacílené na nejvyšší vedení KLDR.

Jaderná ponorka imperialistických agresivních sil USA Severní Karolína již vstoupila do přístavu Pusan, stíhací bombardéry F-22A Stealth byly nasazeny u letectva základny Osan a vojska pro speciální operace amerického imperialistického agresora se jedno po druhém dostávají na jih Koreje, aby se zapojila do operace.

První speciální válečný sbor americké armády, 75. pluk námořní pěchoty USA, 720. speciální taktický sbor letectva USA, speciální válečný oddíl Seal a další speciální oddíly již byly nasazeny v terénu. Jejich mise je zaměřena na zničení hlavních strategických cílů, včetně nejvyššího vedení a jaderných a strategických raketových základen KLDR.

Ještě nikdy nebyl takový stav jako nyní, kdy jsou téměř všechny oddíly pro speciální operace pozemních vojsk, námořnictva, námořní pěchoty a letectva Spojených států, které byly používány v posledních agresivních válkách, soustředěny do jižní Koreje najednou.

USA a jihokorejské loutkové síly otevřeně vyhrožují, že budou zkoumat proveditelnost “operace stětí”, jako klíčový úkol nového operačního plánu OPLAN 5015 a “operaci zničení” jaderných a strategických raketových sil KLDR při nadcházejícím společném vojenském cvičení Foal Eagle (Střemhlavý orel) 16.

“Operace stětí” znamená preventivní úder na jejich odstranění pod “zástěrkou“ zmocnění k nastolení pořádku.

Závažnost situace je v tom, že jihokorejské loutkové síly, šíleně připoutány do zločinecké “operace stětí”, jsou smířeny s rozpoutáním jaderné války s cílem USA, aby jižní Korea zabila krajany na severu.

Souhrnně řečeno: “operace stětí”, mající “svrhnout sociální systém v KLDR”, je proti ní vysoce nepřátelský akt.

Vojáci a všechen lid KLDR si váží nejvyššího vedení naší revoluce více než svého vlastního života.

Vojáci a obyvatelé KLDR jsou připraveni okamžitě a bez váhání odpovědět komukoliv na provokace proti svému nejvyššímu vedení.

Vrchní velitelství KLA vyjadřuje principiální stanovisko, odrážející vůli všech rozzlobených příslušníků armády a lidu, že odpoví rozhodnou odvetou nepřátelům v situaci, která dosáhla tak nebezpečné fáze, že nemůže být déle přehlížena:

Od této chvíle budou všechny strategické a taktické úderné prostředky našich revolučních ozbrojených uvedeny do stavu bojové pohotovosti pro odražení nepřátelské síly až do posledního muže, pokud dojde k “operaci stětí” a uštědří “silný odvetný úder”.

Naším primárním odvetným cílem je Modrý dům (Blue House), centrum pro inscenování pletich pro konfrontaci s krajany na severu, centrum reakční panující mašinérie.

Skupina zrádců Pak Kun Hje (Park Geun Hye, prezidentky jižní Koreje, pozn. překl.) je již dlouho diskvalifikována tím, jak lehkomyslně připustila do země prostředky atomové války svého amerického pána, schopné vyvolat jadernou katastrofu. Jak zoufale hanobí jaderný program a úspěchy KLDR dosažené v kosmickém programu, společné poklady korejského národa.

Tato skupina bude muset zaplatit velmi vysokou cenu za svou velezradu – snahu zastínit slunce a zničit kolébku života korejského národa.

V případě, že nepřátelé rozpoutají své pošetilé vojenské akce, nedostanou-li rozum navzdory varování KLDR, budou riskovat eliminování zdroje svých agresí – amerických základen pro invazi do KLDR.

Korejský přístup znamená odvetnou válku za zničení základen agresí – žumpy všech zel.

Agresoři by měli mít na paměti, že KLDR je vybavena mocnými moderními zbraněmi, schopnými uštědřit fatální údery jakémukoliv agresorovi.

KLDR se netají svými obrannými silami, pro jejichž vytvoření vynakládala veškeré úsilí po více než půl století.

Dojde-li k agresi, obdrží USA odvetný úder. Základny USA jsou v dosahu zbraní KLDR a její armáda je připravena k boji.

Je na válečných silách USA a jihokorejských loutkových silách, zda se rozhodnou pro zmírnění napětí a uvedení situace pod kontrolu nebo zda budou čelit neodvratné odvetě za agresi.

Nic není hloupějšího a nezodpovědnějšího, než se snažit uhasit slunce.

Armáda a lid KLDR, spolu s nejvyšším vedením revoluce, rozhodně zmaří jakoukoliv provokaci nepřátelských sil a budou postupovat vpřed, pro konečné vítězství velkého pektusanského národa.

 

KCNA, http://www.kcna.kp

Bulletin velvyslanectví KLDR v Praze, 23. února 2016