Skip to content

Stranická a státní vyznamenání tvůrcům družice

MM00240012

Pchjongjang, 19. února čučche 105 (2016) (KCNA) – V aule Mansude se ve středu ráno konal  ceremoniál udělování stranických a státních vyznamenání vědcům, technikům, dělníkům a úředníkům, kteří přispěli k úspěšnému vypuštění pozorovacího satelitu Země Kwangmyongsong-4.
Na slavnostní ceremoniál se dostavil
Kim Čong Un, první tajemník Korejské strany práce, první předseda Komise národní obrany KLDR a vrchní velitel Korejské lidové armády.
Vy
hlásil začátek obřadu a pronesl blahopřejný projev.

MM00240014
Řekl, že vesmírní dobyvatelé, kteří prokázali sebevědomí a autoritu našeho velkého státu a nezdolnou odvahu silných lidí na celém světě, jsou nejlepšími vlastenci a obdivuhodnými hrdinovy čučche Koreje.
Poznamenal, že velký úspěch startu satelitu byl dosažen intenzivní loajalitou vědců čučche Koreje straně a jejich horoucím vlastenectvím pro tuto zemi a potem.
Naše strana si váží vlastenectví vědců, oddaných straně a revoluci, poznamenal.
J
ménem Korejské strany práce znovu ocenil vděčnost kosmických dobyvatelů, kteří vštěpovali přesvědčení a odvahu vojsku a lidu KLDR, řítíce se kupředu jako vítr směrem k 7. sjezdu Korejské strany práce a činíce význačný příspěvek k provádění odkazu vůdce Kim Čong Ila.
Pou
kázal na principiální stanovisko a strategické úkoly KSP ke kosmickému rozvoji.
Dobývání vesmíru není jen cestou vědy, ale je to cesta revoluce, nezávislosti a samostatné výživy a úsilí o obranu vůdce a prosazování politiky strany k realizaci odkazu velkých vůdců a nelítostné třídního boje proti nepřátelským silám, snažícím se uchvátit náš mír a nezávislost, řekl.

MM00240015

Zdůraznil, že je třeba, aby bylo úspěšně vypuštěno více funkčních satelitů čučche Koreje, aby byla dynamičtěji připravena široká cesta dobývání vesmíru.
Vyzval vesmírné vědce k třímání vysoko vztyčeného praporu k oslavě 7. sjezdu Korejské strany práce, slavně jako jedni z vítězů. Dodal konkrétní úkoly a způsoby, jak to činit.
Vyzdvihl, že je třeba držet se pevně Kim Čong Ilových příkazů jako důležitého návodu, bezpodmínečně a důsledně je provádět, bez odchylek a úlev, a tedy navždy oslavovat nesmrtelné činy angažovaností v budování vesmírné síly, důkladném vytvoření jednotného systému stranického vedení duchem a revolučního ducha sebedůvěry.


MM00240018

Vesmírný pokrok, hnací síla vědy a technologie a budoucího ekonomického rozvoje, je naším strategickým cílem, řekl, vyzývaje k prosazování vesmírného rozvoje podle pětiletého plánu národního vesmírného rozvoje.
Poté byla přečtena vyhláška prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR.
Kim Čong Un osobně udělil členům, kteří přispěli k úspěšnému vypuštění družice, Kim Čong Ilovy řády, tituly hrdinů KLDR a medaile Zlaté hvězdy a Řády národní vlajky první třídy.


MM00240019

Obřad pokračoval odpoledne.
Kim Čong Ilova cena, hodinky nesoucí vznešené jméno prezidenta Kim Ir Sena a Kim Čong Ila, citace Kim Čong Una, prvního tajemníka KSP a nejvyššího velitele KLA, byl uděleny vědcům, technikům, dělníkům a úředníkům z příslušných oborů, kteří přispěli k úspěšnému vypuštění družice.
Mnoha vědcům, technikům, dělníkům a úředníkům byla udělena Kim Čong Ilova čestná cena mládeže, titul lidového vědce, titul zasloužilého vědce a další čestné tituly, Řád národní vlajky první třídy, řády práce a další řády a medaile.

MM00240021

Maršál Kim Čong Un poblahopřál vesmírným dobyvatelům, kteří významně ozdobili únorový jarní svátek  vypustěním Kwangmyongsongu, zářícího do vesmíru se vznešeným jménem vůdce Kim Čong Ila, a vyfotografoval se s nimi. V závěru zamával účastníkům, vzrušeně mu provolávajícím “hurá”.
Vyjádřil očekávání a přesvědčení, že účastníci budou nepřetržitě přinášet zázraky a inovace ve výzkumech pro rozvoj národní vesmírné vědy a techniky a splní svou povinnost jako vůdci a nositelé směrnic při provádění politiky strany, přikládající význam vědě a technice.
Kim Čong Una
doprovázeli Ri Man Gon a Pak To Chun.

Podle KCNA, http://www.kcna.kp

MM00240026 MM00240022 MM00240023 MM00240024MM00240010MM00240011MM00240008MM00240009MM00240007