Skip to content

Tvůrci satelitu oslaveni za přítomnosti Kim Čong Una

MM00239777

Pchjongjang, 15. února čučche 105 (2016) (KCNA) – Ústřední výbor Korejské strany práce (KSP) uspořádal 13. února hostinu na počest přispěvatelů k úspěšnému vypuštění satelitu pro pozorování země Kwangmyongsong-4 (anglický přepis; česky Zářící hvězda-4, pozn. překl.).

Na hostině byl přítomen nejvyšší vůdce Kim Čong Un.

MM00239778

Účastnili se Kim Yong Nam, Hwang Pyong So, Pak Pong Ju, Kim Ki Nam, Choe Thae Bok, Pak Yong Sik, Ri Myong Su, Yang Hyong Sop, Kim Won Hong, Kwak Pom Gi, O Su Yong, Kim Phyong Hae, Kim Yong Chol, Choe Pu Il, Ro Tu Chol, Jo Yon Jun (anglický přepis jmen, pozn. překl.) a další vysocí straničtí, státní a armádní činitelé. Přítomni byli pozvaní vědci, technici, dělníci a úředníci, kteří přispěli k úspěšnému uvedení Kwangmyongsong-4. Po příjezdu do domu Mokran (název dle národní květiny – šácholan Sieboldův, Magnolia sieboldii, pozn. překl.) spolu s Ri Sol Ču (angl. Ri Sol Ju, manželka Kim Čong Una, pozn. překl.) nejvyšší vůdce Kim Čong Un vykonal přehlídku čestné stráže pozemních, námořních, leteckých a protivzdušných sil Korejské lidové armády a Dělnicko-rolnické rudé gardy, s přispěvateli (k úspěšnému vypuštění satelitu).

Pronesl blahopřejný projev. Řekl, že rozhodnutí vypustit satelit ke sledování země bylo provedeno na základě hluboké důvěry ve vědce věrné straně a skutečné vlastence, pro osud a důstojnost země přistupující k historickému 7. sjezdu Korejské strany práce v komplikované situaci, ve které se nepřátelské síly stále zběsileji snaží zadusit KLDR. Zásluhu na současném velkém úspěchu má síla těsných vztahů mezi stranou a vámi, vědci, v nichž první věří druhému a naopak, dodal.

MM00239779

Cesta dobývání vesmíru byla spíše pro účely revoluce a nezávislosti než účely vědy, a byl to  divoký boj na obranu míru a nezávislosti před nepřátelskými silami, stejně jako k uskutečnění příkazů velkých vůdců, řekl a zdůraznil: Dnešní velký úspěch bude zaznamenán jako slavná stránka v dějinách naší strany a země, protože dodal důvěru a odvahu našemu lidu a uštědřil pádnou ránu nepřátelům, kteří se snaží blokovat pokrok naší země.

Toto je věk vědy a techniky a rozvoj vědy a techniky je důležitou věcí rozhodující o budoucnosti a osudu národa, řekl a dodal: V zájmu urychlení cesty vpřed velkého pektusanského národa, aby předstihl svět a zároveň demonstroval sílu nezávislosti, songunu a socialismu, je nutné, aby přední vědci uplatnili svou největší sílu a ukázali tajemnou sílu vědy založené na čučche. Vyzval k obratu ve vědeckých výzkumech k dosažení vyšších cílů, se současným velkým úspěchem jako odrazovým můstkem pro větší vítězství a vypuštění dalších fungujících satelitů čučche Koreje v budoucnosti.

Součástí banketu bylo představení hudební skupiny Moranbong k oslavě úspěšného vypuštění satelitu Kwangmyongsong-4.

KCNA, http://www.kcna.kp

MM00239791 MM00239780 MM00239781 MM00239782 MM00239783 MM00239784 MM00239785 MM00239786 MM00239787 MM00239788 MM00239789 MM00239790