Skip to content

Mladí komunisté odmítají stanovisko Ministerstva zahraničních věcí ČR ke KLDR

01Jsme nuceni odmítnout hanlivé a hloupé stanovisko českého Ministerstva zahraničních věcí, které „důrazně odsuzuje oznámení Korejské lidové demokratické republiky (KLDR) o provedení testu vodíkové bomby dne 6. ledna 2016.“ Je to ve svém celku stanovisko pomýlené a odráží leda amorálnost zdejšího zahraničně-politického směřování na vodítku imperialistických mocností a spolků.

Pokrytecká slova o tom, že „provedení této zkoušky by bylo považováno za vysoce nezodpovědný a politováníhodný čin, který vážně ohrožuje stabilitu a mír především na Korejském poloostrově, ale i v celém regionu obecně,“ jsou rubem mince, na jejíž druhé straně je podpora agresivity Spojených států spolu s jeho jihokorejskými spojenci, např. v době každoročních snah o vyhrocení situace na Korejském poloostrově formou masivních společných vojenských cvičení.

Slova o stabilitě a míru jsou z úst satelitní země severoatlantického paktu, který denně vytváří genocidní situace, výsměchem.

Česká zahraniční politika roky jen vazalsky kopíruje stanoviska USA a imperialistického spolku EU a ve svých prostoduchých vyjádřeních nachází leda alibi pro drancovací politiku NATO.

Česká zahraniční politika nemá ústy ministerstva zahraničí právo kritizovat politiku jakéhokoli reálně nezávislého státu světa, protože sama provozuje takovou politiku, která dělá z vlastní země leda satelitní stát bez jakékoli skutečné suverenity.

Zahraniční politika naší vlasti musí být v rukou skutečných vlastenců politikou míru, solidarity a přátelství mezi národy a podpory boje zemí světa za vlastní svobodu a nezávislost, nikoli sekundováním zločineckým spolkům a papouškováním názorů loutek severoamerického zbrojního komplexu.

Respektujeme právo každého národa na světě bránit svoji vlast proti imperialismu, stejně jako právo každého utlačovaného národa na světě bojovat proti svým utlačovatelům.

Ústřední rada Svazu mladých komunistů Československa

 

převzato z www.komsomol.cz, zde publikováno 5. 2. 2016