Skip to content

Mladí komunisté proti velmocenskému oportunismu v otázce sankcí proti KLDR

Bez názvu2Nově nastolená a donekonečna se opakující otázka sankcí vůči nezávislé a imperialisty nepodrobené Korejské lidově demokratické republice je i dalším důkazem proti tvrzení naivků o pokrokovosti a „antiamerickém“ a „antiimperialistickém“ smýšlení čínské a ruské imperialistické velmoci. Čínské a ruské přitakání sankcím, tedy pokusům o genocidní nátlak vůči KLDR, jsou jen dalšími z řady důkazů oportunistické politiky těchto mocností vůči reálné snaze o obranu před agresí Spojených států. Jak je vidět, mocnosti si hrají i přes občasnou provokativní rétoriku do noty.

Tyto mocnosti realizují své „spojenectví“ pouze ekonomickým zájmem, nikoli skutečným bratrstvím lidu a pracujících tříd. Upřednostnění vlastní oligarchie před zájmy lidu se podepisuje i v charakternosti politiky, která přes „pokrokové“ pózy a hry na nezávislost a kritiku imperialismu potvrzují jen sepětí imperialistických států dané jejich ekonomickým podvázáním a zájmy na kapitalistickém a imperialistickém základě.

Velmoci založené na politice nadvlády v regionu a světě a na utlačování a vykořisťování vlastního lidu, kterému vládne oligarchie, nemohou ze své podstaty být nějakou zárukou míru či pokroku, vůbec ne garantem svobody. Kdo si toto myslí ve světle těchto či předchozích událostí, ten je až trestuhodně naivní.

Neschopná OSN, která je reálně jen žvanírnou, má dnes úlohu vytvářet kulisu terorismu Spojených státu a jejich spojenců.

Společenství, které do role arbitra lidských práv dosadilo Saúdskou Arábii a které z obav před demaskováním své podstaty nebylo schopno ani hlasovat pro rezoluci proti heroizaci nacismu a naopak fašismus skrytě nebo dokonce viditelně podporuje, je obyčejná banda zločinců, která svými sankcemi nezastraší národ, který se již ubránil vyhlazovací imperialistické válce let 1950-53 a brutální blokádě posledního období.

18. 1. 2016, Prostějovská pravda, http://pvpravda.cz