Skip to content

Rozloučení se zesnulým Kim Jang Gonem

MM00238419

Nejvyšší vůdce Kim Čong Un přišel ve středu 30. prosince 2015 k márám Kim Jang Gona, člena politického byra a tajemníka Ústředního výboru Korejské strany práce a poslance Nejvyššího lidového shromáždění KLDR, vyjádřit hlubokou soustrast nad jeho smrtí. Věnoval tichou vzpomínkou Kim Jang Gonovi, revolučnímu vojáku věrnému Korejské straně práce.


Pohlédl na katafalk v hořkém žalu nad ztrátou milovaného revolučního soudruha, který zasvětil celou svou moudrost a energii do posledních chvil svého života boji za pečlivé provedení instrukcí velkých vůdců pro národní znovusjednocení,  věren jednotnému vedení strany s neotřesitelnou revoluční vírou, jak to vyžaduje zásadní historické období uskutečňování revolučního procesu čučche.
Hořce zarmoucený Kim Čong Un pohleděl ve tvář milovaného soudruha ve zbrani. Řekl, že smrt Kim Jang Gona, věrného revolučního vojáka, je velkou ztrátou pro KSP a revoluci. Kim Jang Gon byl jeho věrný pomocník a blízký soudruh ve zbrani, kterého nikdo nemůže nahradit, uvedl a dodal, že se mu zdá, že by se Kim Jang Gon zvednul a otevřel oči, kdyby ho nyní zavolal. Po dlouhou dobu stěží mohl potlačit svůj hořký žal, ruce položené na chladném těle revolučního soudruha, podotknuv, že zbývá dokončit hodně práce, kterou nestihli udělat společně.
Naše strana a země bude vždy pamatovat brilantní život Kim Jang Gona, který zůstal nekonečně loajální ke straně a revoluci s neochvějnou vírou ve spravedlnost jejího procesu, řekl Kim Čong Un.

Setkal se s rodinnými příslušníky zesnulého, vyjádřiv soustrast nad jeho smrtí. Potřásl si rukou s každým z nich a vzal je do náruče, aby je utěšil a povzbudil.
Doprovázeli ho straničtí a státní činitelé Hwang Pjong So, Kim Ki Nam, Choe The Bok, Kwak Pom Gi, O Su Jong, Kim He Phjong a Čo Jon Čun.

S Kim Jang Gonem se rozloučili rovněž zahraniční diplomaté, představitelé armády a zámořští Korejci. Položili věnce před katafalk a uctili chvilkou ticha jeho památku.

MM00238420 MM00238421 MM00238422

Podle KCNA, http://www.kcna.kp